باز هم کودکی باز هم زندگی

در این جزوه راهکارهای عملی و کاربردی جهت فعالیت فرهنگی با مخاطب کودکان در شرایط بحرانی پرداخته شده است. جزوه((کار با کودک در معرض بلایای طبیعی)) بخش اصلی است:

۱_اصول کار با کودک در این مناطق از نظر روانشناختی

۲_معرفی بازی های مناسب برای این کودکان.

این بازی ها برای دو گروه سنی زیر ۷ سال و بالای ۷ سال گردآوری و همچنین در بخش انتهایی جزوه پیوست هایی از شعر قصه و بازی های فکری ارائه شده است.

تاریخ انتشار
1402-02-16 16:52
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه فرهنگی اجتماعی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
baz-ham-koodaki.pdf
1.83 MB
محتوا های مرتبط