دنبال دنیا دویدن ممنوع

جزوه دنبال دنیا دویدن، جستاری است بر بیانات مقام معظم رهبری پیرامون قناعت که در جهت ارتقای مفاهیم اندیشه ای جهادگران تولید گردیده است. قناعت در فرهنگ غنی اسلام يکی از شاخص‌های بالندگی و عزّت است. اگر در افراد جامعه ای فرهنگ غنی قناعت رواج یابد به مدينه فاضله ای که مدّ نظر اسلام است می رسيم . ديگر حق محرومان، مستضعفين ضايع نخواهد شد. در سايه چنين فرهنگی به جامعه معتدل و ميانه‌رو دست پيدا می کنيم. همه به حق و حقوق فردی راضی هستند و ديگر ولع و طمع آنها را در دام خود اسير نمی کند. چرا که هدف از زندگی اجتماعی رعايت حقوق ديگران و عمل‌کردن به وظايف اجتماعی است که با عمل‌کردن به دستورات دينِ انسان‌سازِ اسلام، می توانيم به سرمنزل مقصود برسيم. این جزوه جستاری است در بیانات مقام معظم رهبری پیرامون این مفهوم.