جزوه آموزشی پرورش مرغ بومی

جزوه بسته پرورش مرغ بومی، از مجموعه جزوات کسب کار، تلاشی برای ورود حرکت¬های جهادی به عرصه اقتصادی و کسب وکار، با توجه به بخش کشاورزی روستاهای مناطق محروم است. از آنجا که نگهدارى و پرورش طیور احتیاجی به مراتع و چراگاه‌هاى وسیع ندارد، در جوامعی که چراگاه‌های طبیعی یا مراتع مصنوعی یافت نمی‌شوند، پرورش طیور، جهت تأمین پروتئین حیوانی، ضرورت می‌یابد. زیرا می‌توان در محیط محدود و با استفاده از مازاد مواد غذایى غیرقابل استفاده براى انسان مانند بقایاى کارخانجات روغن‌کشی، لبنیات‌سازى، کشتارگاه‌هاى صنعتى (دام‌وطیور)، شیلات، کنسروسازى در مدت زمان کوتاهی به تولید گوشت و تخم مرغ مبادرت نمود. در این جزوه به آموزش پرورش مرغ بومی و شرایط موردنیاز برای پرورش آن پرداخته شده‌است. همچنین لازم به ذکر است گروه‌های جهادی جهت اجرای این طرح در مناطق می‌توانند از "طرح ۵۰۰۰ قطعه‌ای پرورش مرغ بومی" که به عنوان پیوست کاربردی این جزوه تهیه گردیده است نیز استفاده نمایند.