مهارت‌های زندگی

محلات حاشیه نشین با توجه به خصوصیات اجتماعی و فرهنگی خاص خود مشتمل بودن بر فرهنگ های متفاوت و غلبه ضعف اقتصادی بیش از سایر جوامع در معرض تقلیل مسائل جامعه به حوائج فردی افراد میباشد. فعالیت های تربیتیی و آموزشی یکی از مهم ترین راهکار ها جهت کشف و بازتولید سرمایه اجتماعی ایجاد امید نشاط و تربیت نسلی متناسب با حل مسائل اجتماعی در این محلات هست. طرح مهر و ماه به منظور تقویت و توانمند سازی کودکان و نوجوانان محلات حاشیه نشین و زمینه سازی انجام فعالیت های اجتماعی در سطح محله توسط ایشان توسط جمعیت دانشجویی امام حسن علیه السلام ارائه شده است. بسته محتوایی مهر و ماه نیز به عنوان روش کاری برای طرح مهر و ماه تدوین گردید. این بسته شامل چهار جزوه مهر و ماه مهارت های زندگی نور باران درختان جادویی میباشد.

تاریخ انتشار
1402-02-10 20:35
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه فرهنگی اجتماعی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
maharat-zendegi.pdf
836.17 KB
محتوا های مرتبط