اقتصاد مقاومتی از نزدیک

پس از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، سخنان گوناگونی جهت تبیین آن مطرح شده است، لکن برای ایجاد فضای اقتصاد مقاومتی در جامعه، نیازمند توضیحی عینی و ملموس از این مفهوم هستیم. توضیحی که خارج از بحث های تئوری و کلی گویی‌ها، به طور عملی مصادیق اقتصاد مقاومتی را روشن سازد و وظیفه آحاد مردم برای حرکت در این مسیر را مشخص سازد. جزوه پیش رو متن سخنرانی سردار نقدی است که تا حدود زیادی این نیاز را برطرف کرده است. ایشان با نگاهی متفاوت و فرصت محور ارکانی از اقتصاد مقاومتی مانند تقویت فرهنگ کار، اصلاح الگوی مصرف، تولید ملی، مردمی کردن اقتصاد و... که مخاطب آن مردم هستند را به خوبی توضیح می دهند و به نقش بسیجیان در تبیین این ارکان می پردازند.

Cover
تاریخ انتشار
1402-04-03 10:25
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه اشتغال‌زایی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
eghtesad-moghavemati-az-nazdik.pdf
2.92 MB
محتوا های مرتبط