امتداد درمان

عرصه سلامت یکی از عرصه های مهم خدمت رسانی در اردوهای جهادی است. با توجه به اهمیت این عرصه، صروری است گروه های جهادی فعالیت های خود را در این حوزه با دقت بیشتری سازماندهی کنند. این برنامه ریزی و سازماندهی سبب رشد مناطق محروم در زمینه بهداشت و درمان خواهد شد.

متاسفانه با گذشت چندین سال از فعالیت های جهادی در حیطه سلامت، همچنان در برخی از زمینه ها، از جمله ارجاع بیماران به سطوح بالاتر و مراقبت های بهداشتی، کاستی های فراوانی وجود دارد و بسیاری از این موارد مورد توجه کافی قرار نگرفته اند. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع سلامت در مناطق کم برخوردار، بر آن شدیم تا نگاهی ویژه به ارجاع بیماران به سطوح بالاتر مراقبت های بهداشتی در اردوی جهادی داشته باشیم.

در این جزوه سعی بر آن است تا تعاریف پایه ای از نظام ارجاع، نحوه اجرای آن، همچنین اهمیت و جایگاه ارجاع در اردوی جهادی بیان شود. 

Cover
تاریخ انتشار
1402-04-03 10:37
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه بهداشت و درمان
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
emtedad-darman.pdf
5.27 MB
محتوا های مرتبط