دنیا بهشت میشود در کلام شهید مطهری

"از یک طرف از سخنان علی (ع) و از طرف دیگر از عمل او مخصوصا از طرز عملی که در حوزه زعامت و حکومت خود انجام داد معلوم می‏شود که عدالت به صورت یک فلسفه‏ی اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می‏کرده و از هر چیزی بالاتر می‏دانسته سیاستش بر مبنای این اصل تاسیس شده بود ممکن نبود به خاطر هیچ منظوری و هدفی کوچکترین انحراف و انعطافی از آن پیدا کند. جزوه پیش رو مفهوم عدالت را در نگاه شهید مطهری بررسی می کند. 

تاریخ انتشار
1402-02-22 16:22
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه فرهنگی اجتماعی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
donya-behesh-mishavad-motahari.pdf
2.29 MB
محتوا های مرتبط