سفیران وحدت

در جزوه سفیران وحدت، تلاش شده است با بیان موضوعات مورد نیاز فعالین فرهنگی، حتی المقدور زمینه آشنایی با فرق اهل سنت ایران و جهان و همچنین آشنایی با راهکارهای ایجاد وحدت در مناطق اهل سنت، مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. نظر به اهمیت ایجاد وحدت در بین مسلمین جهت ایستادگی در برابر خدعه های استکبار، و نقش تعیین کننده فعالین فرهنگی در ایجاد وحدت، دوره "سفیران وحدت" در سالروز مبعث پیامبر رحمت و با دعوت از اساتید مجرب این حوزه برگزار گردید. این دوره تلاش داشت با بیان موضوعات مورد نیاز فعالین فرهنگی، حتی المقدور زمینه آشنایی با فرق اهل سنت ایران و جهان و همچنین آشنایی با راهکارهای ایجاد وحدت در مناطق اهل سنت را فراهم نماید. در این جزوه تلاش شده است اهم مطالب مطرح شده توسط اساتید و بعضی مطالب مورد نیاز در اختیار جهادگران قرارگیرد.

تاریخ انتشار
1402-02-22 16:34
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه فرهنگی اجتماعی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
safiran-vahdat.pdf
7.84 MB
محتوا های مرتبط