کوخ نشینان منشا برکتند نه کاخ نشینان

کوخ و کاخ تنها دو نقطه متضاد نیستند که دسته ای از انسانها، فقرا یا ثروتمندان را در خود جای می دهند بلکه تداعی کننده دو فرهنگ و خلق و خو هستند. از این رو ست که کوخ نشینها و کاخ نشینها اهمیت پیدا می کنند و وقتی به تاریخ نگریسته شود رد پای آنها در نبرد حق و باطل مشاهده می شود. این تقابل در انقلاب اسلامی نیز به وقوع پیوست، کوخ نشینهای عصر ما به ندای خمینی کبیر لبیک گفتند و امام راحل هرگز نقش آنها را در پیروزی نهضت اسلامی از یاد نبردند. در نگاه پیر خمین، کوخ نشینها صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند که در همه صحنه ها از خود گذشتگی نشان داده و برای پیشبرد انقلاب اسلامی تلاش کرده اند.این جزوه جستاری است در بیانات رهبر کبیر انقلاب پیرامون این مفهوم.

تاریخ انتشار
1402-02-22 16:32
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه فرهنگی اجتماعی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
kookh-neshinan.pdf
4.17 MB
محتوا های مرتبط