خانه مهر

از مهم ترین و کارآمدترین بسترهای مورد نیاز بهبود و ارتقا شرایط محلات حاشیه نشین ایجاد بستر تعامل با ساکنین و مشارکت دادن ایشان در برنامه ها و فعالیتهای در سطح محل می‌باشد خانه مهر بستر ورود شناسایی مسائل ارائه راهکار و نقش آفرینی مستمر است. این طرح با هدف پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بستر ارتباط مستمر اعضای جمعیت امام حسن علیه السلام با ساکنین مناطق آگاهی از مشکلات آنان نحوه فعالیت در این محلات می‌باشد. در طرح خانه مهر با استفاده از نیروهای داوطلب بومی و غیربومی از طریق هویت سازی و انجام اقداماتی دربخش های مورد نیاز محله و مخاطبین نقشه مجموعه مورد اعتماد و موثر در رفع مشکلات محله و ساکنین این مناطق را ایفا می نماید

تاریخ انتشار
1402-02-10 20:45
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه فرهنگی اجتماعی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
khane-mehr.pdf
1.08 MB
محتوا های مرتبط