نگاشتی بر مفهوم مدیریت جهادی

این جزوه محصول تفکر در عرصه مدیریت مبتنی بر اندیشه اسلامی و جهادی است. مدیریت جهادی، الگویی از مدیریت اسلامی است که بر اساس آن، مدیر در عرصه کار حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد و تلاش را همانند عرصه جهاد و دفاع تلقی کرده و با رویکرد تکلیف محوری و با نیت الهی، همه توان و ظرفیت خود را برای انجام هر چه شایسته تر وظیفه به میدان آورده و با صبر، توکل و امید به نصرت پروردگار در جهت انجام وظیفه گام بر می دارد. تاکیدات مقام معظم رهبری در این چندسال بر مدیریت جهادی و اشاره به این موضوع در نامگذاری سال از طرفی، و رسالت گروه های جهادی و خط مشی و تجربه این حرکت ها در این زمینه، سبب تالیف جزوه پیش رو گردید. در این جزوه با نگاهی موشکافانه به موضوع مدیریت جهادی، به بیان ابعاد و مولفه های آن در نگاه رهبری، و برخی از صاحب نظران پرداخته شده است. در ادامه نیز به بررسی ویژگی های مدیریتی و نقاط قوت و ضعف اجرای این نوع مدیریت در دوران جهادسازندگی به عنوان نمونه ای موفق پرداخته شده است. 

تاریخ انتشار
1402-02-14 06:55
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه مدیریت
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
negashti-bar-mafhoom-modiriat-jahadi.pdf
163.77 KB
محتوا های مرتبط