کتاب سفیران کار و تلاش

این کتاب محصول تلاشی است برای ورود حرکت های جهادی به حل علمی مشکلات مناطق محروم، که مخاطب اصلی آن حرکت‌های جهادی فعال، پویا و مستمر است. مطالعه این کتاب به گروه ¬های جهادی فعال، قرارگاه ¬های جهادی، و همه کسانی¬ که قصد دارند  به طور مستمر و پیگیر در یک منطقه محروم فعالیت میکنند، و خصوصا کسانی که قصد ایجاد و یا تقویت بنگاه اقتصادی در مناطق محروم را دارند، توصیه می  گردد. در تدوین این کتاب بیشتر به مباحث کاربردی پرداخته و از بحث در مسائل تخصصی که از حوصله افراد خارج است، پرهیز شده است. علاوه بر حرکت های جهادی مستمر، از این کتاب می توان به عنوان راهنمایی کلی و جامع برای طیف های مختلف مخاطبین، شامل گروه های جهادی دانشجویی، دانش آموزی، فارغ التحصیلی، محلات، طلاب، خواهران و سایر کسانی که علاقمند به فعالیت در مناطق محروم کشور هستند ، نام برد.