نقش آفرینی گروه‌های جهادی در توسعه کسب‌و‌کار روستایی

بسته تقویت و توسعه کسب وکارهای روستایی، با تاکید بر توسعه روستایی، ایجاد و یا توسعه اشتغال مولد و پایدار در راستای استفاده حداکثری از منابع موجود در مناطق محروم کشور با هدف بالابردن سطح تولید ملی و نرخ اشتغال به ارائه فرایندی را که گروه های جهادی باید در جهاد کارآفرینی طی نمایند می پردازد. اقتصاد مقاومتی، واژه‌ای که در سالهای اخیر، با اشارات و بیانات رهبر انقلاب به گفتمان اصلی کشور بدل شده است، موضوعی که ریشه در تاریخ اسلامی و ایرانی این مردم دارد و امروز ایشان با فراخوان تمامی ظرفیت‌های دولتی و مردمی درصدد احیای دوباره آن برآمده اند. گروههای جهادی سالهاست که وظیفه خود را خدمت به محرومین و مستضعفین در اقصی نقاط کشور علی الخصوص مناطق روستایی تعریف نموده اند، مناطقی که حجم بسیاری از منابع انسانی و محیطی کشور در آن قرار گرفته و صاحب نظران آن را مبدا توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور نام نهاده اند. ایجاد و تقویت کسب و کارهای روستایی از جمله فعالیت‌های اثرگذار در اقتصاد کلان کشور و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که نیاز است گروههای جهادی بیش از پیش به آن همت بگمارند و نقش اثرگذاری در توسعه و پیشرفت مناطق روستایی ایفا نمایند. در همین خصوص این بسته، جهت پشتیبانی از گروههای جهادی سراسر کشور، با تاکید بر توسعه و تقویت کارآفرینی و کسب و کارهای روستایی تولید شده است، در آن به گام های اجرایی این موضوع پرداخته شده و پیوست های مورد نیاز آن معرفی گردیده است. در این بسته، مجموعه اطلاعات مورد نیاز و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط گروه جهادی، جهت نقش آفرینی مثبت در توسعه کارآفرینی روستایی بیان می شود، که در dvd پیوست فایل های و موارد ارجاع داده شدهگ ارائه در اختیار قرار داده شده است.

تاریخ انتشار
1402-02-13 16:31
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه اشتغال‌زایی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
tosee-kasbokar-roostaei.pdf
4.72 MB
محتوا های مرتبط