جزوه آموزشی پرواربندی گوسفند

جزوه پرواربندی گوسفند از مجموعه جزوات کسب کار، تلاشی برای ورود حرکت¬های جهادی به عرصه اقتصادی و کسب وکار، با توجه به بخش دامداری روستاهای مناطق محروم است. در جامعه امروز نیاز به گوشت قرمز با توجه به نیاز انسان و شهرنشینی و همچنین رشد جمعیت جهان یک مسئله انکارناپذیر است. با توجه به این که کشور ما از نظر تولید این محصول در سطح ضعیفی قراردارد، می‌توان با استفاده از علم و به‌کاربستن آن با عمل، تولید را به سطح خودکفایی و صادرات رساند. پرواربندی یکی از روش‌های مهم در بالابردن تولیدات گوشت قرمز بدون افزایش تعداد دام می‌باشد. با توجه به اهمیت پرواربندی دام و تاثیر آن در خودکفایی و استقلال کشور، نسبت به تدوین جزوه آموزشی و طرح پرورابندی گوسفند اقدام شده‌است. این جزوه از بخش‌هایی چون: انواع روش‌های پرواربندی گوسفند، مقدمات پرواربندی، اقدامات لازم در طول مدت پرواربندی و ... تشکیل شده است. ضمنا این امکان وجود دارد تا گروه‌های جهادی جهت اجرای طرح پرواربندی گوسفند، از طرح توجیهی پرواربندی گوسفند ۳۰ راسی استفاده نمایند.

تاریخ انتشار
1402-02-10 21:37
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه اشتغال‌زایی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
kasbokar-parvarbandi-goosfand.pdf
400.65 KB
محتوا های مرتبط