معرفی کتاب هنرمند جهادگر

کتاب هنرمند جهادگر، روایت تصویری چهل سال حیات انقلابی، سید محمد ساجدی

ما دیده ایم چطور خستگی هم میتواند نقش و نگاری زیبا و دل­انگیز بسازد. ما ملاحت افتادگی را در لباس خاکی چشیده ایم. ما شیرینی غیرت و تعصب ممدوح را لمس کرده ایم. در عقیده و تلاش، سخت مثل آهن تفتیده و همان آن، زانوی شکننده و چشم و دل محزون در برابر یتیم و نیازمند را درک کرده ایم. سالهاست در تماشای جمع اضدادیم که کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردیم. سید محمد ما جمع اضداد بود …