تشکیلات یک فریضه است

این جزوه محصول مطالعه و جمع آوری نظرات و تجربیات بزرگان در مورد تشکیلات است. روزگارى، در صدها سال پیش، همه چیز در دنیا به صورت فردى انجام میشود. دولت ها دیکتاتورى، مستبدانه، و فردى بودند. تجارت بر اساس منافع فردى بود، و دخل و خرج شان را هر کس خود تنظیم مى‏ نمود، همه چیز در دنیا صورت فردى داشت. اما امروز همه چیز به صورت دسته ‏جمعى و سازمان ‏یافته درآمده است، دولت ها تعدادی تشکّل و سازمان دارند، و تجارت دیگر فردی نیست. در این دنیاى سازمانى امروز، اگر عمل دسته ‏جمعى نداشته باشیم کلاهمان پسِ معرکه است. تشکیلات یعنی نظم، تقسیم وظایف، ارتباط و اتصال، و زنجیره‌ای کار کردن؛ این معنای تشکیلات است. انسان‌هايي هستند كه همه‌شان مي‌خواهند در مواضع بيان شده حركت كنند، اما در عمل کردن برخی از این انسان ها نقص‌دارند، آسان‌ترين كار حذف ناقص‌ها [از تشکیلات] است. در حالي كه كار يك تشكيلات، ساختن ناقص‌هاست نه حذف ناقص‌ها. اين ساختن هم زمان‌ مي‌برد و در زماني كه لازم دارد، بايد با نقص‌شان بسازيم نه اين‌كه زود ناراحت بشويم. گروه های جهادی به عنوان مجموعه هایی خودجوش و مردمی، یکی از مصادیق کار تشکیلاتی، و دست جمعی محسوب می شود. توجه به امر تشکیلات به عنوان یک فریضه، فعالیت این گروه ها را هرچه بهتر در دستیابی به اهداف عالی میسر می کند. در این جزوه سعی بر آن است تا ضمن مرور نظرات بزرگان در خصوص مسئولیت های تشکیلاتی و ملاحظات آن، نمونه هایی نیز در این خصوص از زبان ایشان بیان شود.