جزوه آموزشی احداث باغ پسته

جزوه باغ پسته از مجموعه جزوات کسب کار، تلاشی برای ورود حرکت¬های جهادی به عرصه اقتصادی و کسب وکار، با توجه به بخش کشاورزی روستاهای مناطق محروم است. پسته به عنوان یکی از بازارپسندترین خشکبار مورد استفاده، از قدیم در کشور کشت می‌گردیده‌است و توانسته‌است رتبه مطلوبی را نیز در صادرات غیرنفتی کشور به خود اختصاص دهد. به لحاظ شرایط کشت، درخت پسته به سرماي شديد زمستان و گرماي زياد تابستان مقاوم است، بطوريكه پسته سرماي ۲۰ درجه زير صفر و ۴۰ درجه بالاي صفر را بدون هيچگونه خسارت و صدمه‌اي تحمل مي‌نمايد و همچنین درخت پسته تا اندازه‌اي نیز نسبت به شوري خاك بردباربوده و قابلیت کشت در این نوع اراضی را داراست. با توجه به موارد فوق جزوه آموزشی احداث باغ پسته تولید و در اختیار گروه‌های جهادی قرارگرفته است تا گروه‌های علاقه‌مند، جهت اجرای دقیق این طرح در مناطق  استفاده نمایند. طرح کسب‌وکار احداث باغ پسته به مساحت ۲ هکتار نیز به عنوان پیوست جزوه آموزشی تهیه گردیده، و در اختیار جهادگران عرصه کسب وکار قرار گرفته است.

تاریخ انتشار
1402-02-10 21:39
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه اشتغال‌زایی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
kasbokar-ehdas-bagh-peste.pdf
335.33 KB
محتوا های مرتبط