کتاب رحلات جهاد البنا

کتاب رحلات جهاد البناء ضرورت، فواید و چگونگی برگزاری اردوی جهادی را با به زبان عربی و با درنظرگرفتن فرهنگ کشورهای عربی بیان می کند. نسخه جدید این کتاب، به منظور ترویج اردوهای جهادی در کشورهای اسلامی منطقه تدوین شده است. خدمت رسانی‌‌ همان انگیزه‌ای است که نه تنها جوانهای تحصیل کرده ایرانی را راهی مناطق محروم کرده است،  که جوانهای عراق را اربعین به موکبهای جاده نجف – کربلا می‌کشاند تا به جرعه آب و غذایی، پذیرای عاشقان اباعبدالله باشند، بی‌هیچ منتی و بی‌توجه به ملیت و زبان و قومیت. جوان سوری و لبنانی و عراقی را به میدان مبارزه با داعش و بیرون راندن دشمن از وطن وارد می‌سازد.جهاد هیچگاه برای جوانان مسلمان، تنها برداشتن سلاح نیست، بلکه برای پاک کردن ردپای دشمن و زدودن غم از چهره مردم، باید با عزمی جهادی به آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها پرداخت تا در هیچ نقطه‌ای از کشورهای اسلامی فقر و محرومیت وجود نداشته باشد. در همین خصوص اردوهای محرومیت زدایی می‌تواند به عنوان نمونه موفق، به منظور ایجاد آبادانی و محو آثار جنگ و حضور حاکمان سرسپرده در کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور این کتاب، در راستای انتقال تجربیات جهادگران ایران اسلامی به جهان اسلام، و باموضوع ضرورت، فواید و چگونگی برگزاری اردوی جهادی تدوین شد تا تقویت کننده جنبشهای سازندگی جوانان مسلمان باشد.