دنیا بهشت میشود در کلام امام خمینی

مفهوم عدل در لغت در مقابل ظلم و جور آمده و به معناى قراردان هرچیز در جاى خود و یا انجام دادن هركارى به نحو شایسته است. چنانكه حضرت على‏علیه السلام مى‏فرماید: «العدل یضع الامور مواضعها » عدل است كه هر امرى را در جایگاه خودش قرار مى‏دهد. از این رو عادل بودن خداوند به این معنا است که در آفرینش طبیعت هر شیئی تحت نظمی ویژه خلق شده‏اند«بالعدل قامت السموات و الارض» و در میان قوانین حاکم بر جهان نیز تناقض و تفاوتی دیده نمی‏شود، تا آنجاکه حضرت على علیه السلام مى‏فرماید: خداوند از ستم بر بندگان خود منزّه است و درباره آفریدگان خود به عدل رفتار مى‏كند و در مورد آنان به عدل حكم مى‏كند. در میان آیات و روایات صریحا فضای اسلام، فضای همراه با عدالت ترسیم می‏شود و مردم به برقراری و اجرای عدالت دعوت شده و از خیانت و طلم باز داشته می‏شوند. هم چنین بستر مناسب برای جاری شدن عدالت در یک اجتماع، پایه گذاری حکومت اسلامی معرفی می‏گردد و از اين رو است که حضرت امام خمینی (ره) اشاره می‏کنند که با برقراری عدالت گسترده در یک جامعه‏ی اسلامی، دنیا بهشت می‏شود. جزوه پیش رو مفهوم عدالت را در نگاه امام خمینی بررسی می کند

تاریخ انتشار
1402-02-22 16:13
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه فرهنگی اجتماعی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
donya-behesh-mishavad-emam-khomeyni.pdf
2.42 MB
محتوا های مرتبط