دوره شناسایی منطقه هدف

برنامه‌ریزی صحیح و تخصصی برای توسعه و محرومیت‌زدایی

معرفی دوره

سال‌های سال است که دانشجویان متعهد و انقلابی تا فرصت و فراغتی پیدا ‌می‌کنند، رهسپار روستاهای محروم می‌شوند تا روحشان را جلا دهند، زند گی کرد ن را کنار زلا ل‌ترین مرد م تمرین کنند و خدمتی ناچیز به آنها ارائه دهند؛ خدمتی که سال‌ها نزد جهادگران همچون یک وظیفه، سنگینی می‌کند و پیوسته درصدد ارتقای آن هستند. یکی از مؤثرترین و شاید اولین گام جهت انجام بهتر و عمیق‌تر اقدامات، شناخت صحیح یک منطقه و کشف دقیق مشکلات آن است. نبود چنین گامی مانند آن است که طبیبی بدون بررسی علائم بیماری و معاینۀ د قیق، نسخ های جهت درمان ارائه کند. در این حالت، حتی اگر نسخۀ تجویز شده بدون ضرر هم باشد، قطعا فایده‌ای نخواهد داشت. در شناخت کلی یک روستا و حرکت به سمت برنامه‌ریزی صحیح و تخصصی برای توسعه و محرومیت‌زدایی، بررسی چند عرصۀ اساسی شامل: عمومی (فرهنگی و اجتماعی)، اقتصاد و کارآفرینی، زیربنایی و سلامت دارای اهمیت است و تنها درصورت کسب اطلاعات دقیق دراین حوزه هاست که می‌توان ادعا کرد همۀ ابعاد روستا دیده شده‌اند و مطابق آ نها برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد. نتیجۀ بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی که به‌ صورت تخصصی طی چندین ماه درهستۀ توانمند‌سازی حرک‌تهای جهادی انجام شد، تدوین پارامتره‌ایی در هر کدام از این عرصه‌هاست که به ‌صورت یک دوره با عنوان شناسایی منطقه هدف در اختیار گروه‌ها قرار گرفت.

سرفصل های دوره

درس 1 - 1 : پژوهش جهادی
درس 2 - 1 : شناسایی
درس 3 - 1 : مردم نگاری
درس 4 - 1 : همه با هم جهاد
درس 5 - 1 : فعالیت منطقه محور
درس 6 - 1 : فرم شناسایی و ارزیابی مناطق محروم
درس 7 - 1 : نشان

افزودن دیدگاه

برای ثبت دیدگاه خود، لازم است در سایت عضو شده یا وارد حساب کاربری خود شوید.

6 فیلم
12 جزوه
هزینه دوره :
رایگان